...

KRÓL JULIAN… MÓJ PAN I WŁADCA

KRÓL JULIAN, ŻABA Z KORONĄ

Zapytacie, kim jest król Julian?
Jest panem, ma prawo do wszystkiego, a jego podwładna, czyli żona jest mu uległa i posłuszna.
Czego oczekuje król Julian?
Oczekuje wszystkiego, każdego dnia więcej.
Dochodzi do momentu, że na koniec Julian nie robi już nic, a jego służąca wszystko…

Czytaj dalej >>

ZWIĄZEK Z PSYCHOPATĄ- SZUKAJĄC LEPSZEGO ŻYCIA, SWOJEJ DROGI ŻYCIOWEJ

ZWIĄZEK Z PSYCHOPATĄ, SMUTNY MĘŻCZYZNA

Jeszcze razem, zbieram siły, by odejść.
Zrozumiałam, widzę, że to nie człowiek, z którym chciałabym spędzisz swoje życie.
Wiem już, że go nie zmienię, nie dam rady.
Związek z psychopatą, jak ja na to pozwoliłam, kiedy dałam się omotać?
On manipuluje wszystkimi dookoła, boję się, kiedy mówi, że zabije się, kiedy odejdę…
Chcę odzyskać swoje życie, być sobą!

Czytaj dalej >>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.