...

DLACZEGO LUDZIE GARDZĄ INNYMI?, ODWAŻNI LIDERZY CZY ZAKOMPLEKSIENI TCHÓRZE?

LUDZIE GARDZĄ INNYMI, MĘŻCZYZNA W GARNITURZE PRÓBUJE KOPNĄĆ DUŻĄ LITERĘ E Z NAPISU EGO

Postawa gardzenia innymi i brak szacunku do ludzi jest niepokojąca i nie powinniśmy jej akceptować.
Ludzie, którzy tak postępują, kierują się różnymi motywami.
Najczęściej takie zachowania są uwarunkowane przez wcześniejsze doświadczenia lub zaburzenia, z którymi się zmagają. Dlaczego ludzie gardzą innymi?

KONSEKWENCJE GARDZENIA INNYMI LUDŹMI

Przekonanie o wyższości własnego ja.
Osoby, które mają np. zaburzenie narcystyczne, mogą uważać siebie za lepszych i mieć trudności z uznaniem innych za równych sobie.
Taki człowiek pragnie być stale w centrum uwagi, wymaga adoracji, chce być chwalony.
Potrzebuje być postrzegany jako lepszy, mądrzejszy, piękniejszy itp.

Zazdrość lub zawiść.
Osoby, które mają te emocje, mogą czuć się zagrożone przez ludzi, którzy osiągają sukcesy.
Mogą uważać, że innym nie należy się to, co mają lub co osiągnęli.
Zawiść zaś często wynika z poczucia, że ktoś inny ma to, co nam się należy, ale z jakiegoś powodu nie możemy tego osiągnąć.

Strach przed innością.
Ludzie bojący się różnic, mogą reagować na innych z nienawiścią lub brakiem szacunku, ponieważ uważają, ich za zagrożenie.
Nie potrafią zaakceptować inności. Postrzegają te różnice jako niebezpieczne i negatywne.

Brak empatii i zdolności do uczenia się z doświadczeń.
Takie zachowania mogą prowadzić do sytuacji, w której osoba nie jest w stanie zrozumieć perspektywy innych ludzi, ich potrzeb i oczekiwań.
Ludzie bez empatii i zdolności do uczenia się z doświadczeń mogą też być niechętni do przyjmowania krytyki lub porad innych ludzi.
Uważają bowiem, że ich sposób myślenia jest jedyny słuszny i skuteczny.

LUDZIE GARDZĄ INNYMI, MĘŻCZYZNA W KORONIE DOSŁOWNIE IDZIE PO GŁOWACH INNYCH LUDZI

JACY SĄ LUDZIE, KTÓRZY GARDZĄ INNYMI?

Ludzie, którzy nie potrafią pogodzić się z własnymi niedoskonałościami. Dlatego udają, że ich nie mają i przekonują samych siebie, że są najlepsi.
Mają nieuzasadnione poczucie wyższości i przecenia swoich umiejętności, ponieważ boją się, zdemaskowania.
Nie akceptują własnych uczuć i potrzeb, co w dłuższej perspektywie prowadzi do jeszcze większych zaburzeń.

Ludzie gardzą innymi, bo uważają się za ważniejszych od innych. Szukają ciągłego uznania, by chwalić się swoimi osiągnięciami.
Potrzeba bycia w centrum uwagi jest tak silna, że każda krytyka uznawana jest za atak i zostaje automatycznie odrzucona.
Aby uchronić swoje kruche ego, uważają innych za mniej kompetentnych i ignorują ich opinie.

Tacy ludzie działają w ten sposób, aby przetrwać w swoim własnym świecie.
Poprzez mechanizm wyparcia, usuwają z głowy myśli, że są dalecy od ideału.
Tworzą swoją własną, hermetycznie zamkniętą rzeczywistość, gdzie dbają o swoje ego, które już dawno zostało nadwyrężone.

Ludzie gardzący innymi robią to nie dlatego, że są silni, ale z powodu swojej wewnętrznej słabości.
W rzeczywistości nie wierzą w siebie i czują się niekomfortowo we własnej skórze.
Są tak sfrustrowani, że muszą odebrać innym ich dobry nastrój, aby móc odzyskać swój.

GARDZENIE INNYMI- NEGATYWNE SKUTKI W RELACJACH

Gardzenie innymi może negatywnie odbić się w relacjach międzyludzkich na wiele sposobów. Oto kilka potencjalnych konsekwencji:

Brak zaufania.
Gardzenie innymi ludźmi może prowadzić do utraty zaufania w relacjach.
Osoba, która gardzi innymi i robi to, by poprawić swoje samopoczucie, czy zwyczajnie dla satysfakcji nie jest odpowiednim przyjacielem.
Nie jest też osobą godną zaufania, bo nie mamy gwarancji, że nie rozpowie innym sekretów z naszego życia, by poczuć się lepszym.

Zwiększenie napięcia.
Gardzenie może wywoływać napięcie i złość między ludźmi.
Ludzie pewni siebie, znający swoją wartość nie pozwolą sobie na takie traktowanie i gardzenie ich osobą.
W szybkim czasie zdemaskują krytykującego rozmówce i jego uporczywe próby poniżania.

Pogorszenie komunikacji.
Ciężko utrzymywać relacje z ludźmi, którzy gardzą innymi i nie ukrywają tego.
Wytykają innym błędy na każdym kroku, udowadniając przede wszystkim sobie, że to oni mają racje.
Gardzenie często prowadzi do pogorszenia komunikacji między ludźmi, a w konsekwencji zakończenie ich.

Pogorszenie zdrowia psychicznego.
Jest to problem i dla osoby gardzącej i tej, która tę pogardę odczuwa.
Osoby, które gardzą, mogą cierpieć z powodu poczucia winy lub wstydu, a osoby, które czują się gardzone, mogą czuć się źle z powodu obniżonej samooceny.
Gardzenie może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego zarówno dla osoby, którą się gardzi, jak i dla osoby, której to dotyczy.

LUDZIE GARDZĄ INNYMI, MĘŻCZYZNA W KORONIE JEST WYRAŹNIE WIĘKSZY OD POZOSTAŁYCH LUDZI, PRĘŻY SIĘ, BY POKAZAĆ SWOJĄ WYŻSZOŚĆ

PODSUMOWANIE

Ostatecznie, postawa gardzenia innymi i brak szacunku do ludzi może wynikać z wielu różnych czynników. Jednym z powodów takiego zachowania może być zaburzenie osobowości, takie jak narcystyczne zaburzenie osobowości czy osobowość dyssocjalna. Osoby z takimi zaburzeniami często mają trudności z empatią i szacunkiem dla innych ludzi.

Innym czynnikiem może być trudne doświadczenie z przeszłości, takie jak traumy z dzieciństwa, które mogą prowadzić do kształtowania negatywnych postaw wobec innych ludzi. Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej lub emocjonalnej, mogą mieć trudności z zaufaniem innym ludziom i być bardziej skłonni do gardzenia nimi.

Wreszcie, brak szacunku do innych może wynikać z braku empatii i zrozumienia dla ludzi. Osoby, które nie są w stanie zidentyfikować się z innymi ludźmi, nie rozumieją ich potrzeb i uczuć, co prowadzi do braku szacunku i zainteresowania.

Niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby rozpoznać takie zachowanie i zakończyć relacje z ludźmi, którzy w ten sposób postępują. Trzeba pamiętać, że nie warto utrzymywać stałego kontaktu z kimś, kto nas nie szanuje, gardzi nami czy poniża na każdym kroku, a przy tym odczuwa satysfakcję. W takim przypadku najlepiej jest zakończyć relacje i skupić się na pozytywnych interakcjach z ludźmi, którzy szanują nas i są gotowi wspierać nas w trudnych chwilach.

Może Ci się spodobać >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.