...

ODRZUCENIE MĘŻCZYZNY PO NARODZINACH DZIECKA

ODRZUCENIE MĘŻCZYZNY, MĘŻCZYZNA STOJĄCY NA TARASIE, TRZYMAJĄCY NA BARKACH DZIECKO, WSKAZUJĄC PALCEM POKAZUJE COŚ

Niestety, odrzucenie mężczyzny po urodzeniu dziecka przez kobiety to zjawisko częste i bagatelizowane.
Jest to ogromne niebezpieczeństwo dla relacji między partnerami, które może również prowadzić do rozstania. Moim zdaniem, kobiety powinny zdać sobie sprawę z tego, że nie można poświęcić całkowicie swojego życia i związku na rzecz dziecka.

Czytaj dalej >>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.